Herregården Hessel

På Hessel fornemmer du fortidens gang!

Hessel er Danmarks sidste firlængede og stråtækte herregård. Første gang vi hører om gården er i året 1391, mens dens historie går længere tilbage. I 1702 nedbrændte store dele af Hessel. Den ældste bygning er den store lade, en såkaldt højremslade, hvor det svære egetømmer stammer fra omkring 1650. Hovedbygningen, stuehuset, er oprindeligt opført i bindingsværk. Men dette ses nu kun ud mon parken.
Hessel er en gammel studegård, og foruden køer har der været heste, får og fjerkræ. Dammen på gårdspladsen er en vandingsdam for heste og kreaturer. Brønd har der aldrig været på Hessel, så vand måtte hentes fra en kilde.

I stuehuset finder man de originale møbler fra tiden omkring midten af 1800-tallet, placeret som de stod i de sidste ejeres tid – slægten Elle.

Hessel har ført en omtumlet tilværelse med mange forskellige ejere i gennem tiderne. I 1966 blev Hessel overtaget af det daværende Aalborg Amt, og var da meget forfaldent. I 2008 blev Hessel en selvejende institution.

I dag rummer Hessel et autentisk gårdmiljø fra tiden sidst i 1800-tallet, som fremstår som en helhed. På de omkringliggende marker, bliver der blandt andet dyrket flere forskellige gamle kornsorter.

Info

Find os

Museet Herregården Hessel, Hesselvej 40, 9640 Farsø, Tlf. +45 98 63 81 25 / 20 58 22 01